Bài viết khác về tin hoạt động

Bookmarks

Hiện có 44 khách Trực tuyến
Hơn 7.000 tân sinh viên tham gia sinh hoạt tại Trung tâm Học liệu Cần Thơ In

Từ ngày 3/9/2014 đến 5/9/2014, Trung tâm Học liệu (TTHL) Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức sinh hoạt, hướng dẫn cho hơn 7.000 tân sinh viên khóa 40 về cách sử dụng và khai thác hiệu quả các nguồn tài liệu hiện có trong hệ thống thư viện trường Đại học Cần Thơ.

h20

TTHL hiện có nguồn tài liệu tham khảo, giáo trình, bài giảng… phong phú, đa dạng, đáp ứng cho nhu cầu học tập nghiên cứu sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo tại trường Đại học Cần Thơ. Đặc biệt, là nguồn tài liệu số: luận văn đại học, luận án thạc sĩ, tiến sĩ, giáo trình ĐHCT, tạp chí Khoa học chuyên ngành. Các cơ sở dữ liệu tạp chí khoa học: Proquest, AGORA, Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến….

Trước đó, TTHL đã tổ chức tập huấn cho hơn 80 tình nguyện viên là thành viên CLB Bạn đọc TTHL, để tham gia hỗ trợ cán bộ TTHL trong hoạt động hướng dẫn tân sinh viên khóa 40.

 

 

 

 

 

Bùi Thị Phượng

Trung tâm Học liệu - Đại Học Cần Thơ