Bài viết khác về tin hoạt động

Bookmarks

Hiện có 15 khách Trực tuyến
Tập huấn nghiệp vụ thư viện hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thư viện In

Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 năm 2014 Trung tâm Học liệu (TTHL), Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) khai giảng lớp tập huấn “Nghiệp vụ thư viện hiện đại và ứng dụng công nghệ Thông tin vào quản lý thư viện”.

Tham gia lớp tập huấn có các cán bộ đang làm công tác thư viện tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp khu vực ĐBSCL. Trong một trăm tiết, học viên được học những nội dung như: tổ chức quản lý kho, bổ sung tài liệu và tổ chức kho bộ máy tra cứu, mô tả tài liậu (ACCR 2), khổ mẫu MAR (MARC21), phân loại tài liệu dựa trên phiên bản (DDC 14 rút gọn tiếng Việt), tóm tắt, định chủ đề, định từ khóa, bảo quản, phục chế tài liệu và thao tác trực tiếp trên phần mềm quản lý thư viện. Ngoài ra, TTHL Cần Thơ, còn đưa vào giảng dạy phần mềm xây dựng, quản lý bộ sưu tập số. Đây cũng là một nét mới được áp dụng trong đợt tập huấn này giúp các học viên về xây dựng nguồn tài nguyên số cho thư viện của đơn vị mình công tác.

 

Sau hai tuần tập huấn, học viên được tiếp thu thêm kiến thức mới, hữu ích cũng như kinh nghiệm để áp dụng vào công tác chuyên môn nghiệp vụ thư viện.

 

 

 

 

Trần Thùy Trang

Trung tâm Học liệu - Đại Học Cần Thơ