Bài viết khác về tin hoạt động

Bookmarks

Hiện có 14 khách Trực tuyến
Triển khai nhiều dịch vụ mới đến bạn đọc In

Trong năm học 2013-2014, Trung tâm Học Liệu (TTHL) Cần Thơ, đã cải tiến và phát triển thêm một số dịch vụ: Thực hiện Dịch vụ liên thư viện Alberta (Trường Đại học Alberta, Cannada), qua đó thu hút được trên 800 lượt yêu cầu tài liệu của bạn đọc, với khoảng 2.500 bài và Alberta đã cung cấp khoảng 550 bài toàn văn; Tạo các video và powerpoint hướng dẫn sử dụng các Cơ sở dữ liệu như: ScienceDirect, SpringerLink, Agora, Hinari, OARE, ARDI, Google Scholar,…

Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng TTHL. Ngoài ra, TTHL sưu tầm và giới thiệu đến bạn đọc nhiều nguồn tài liệu điện tử miễn phí và có phí, có giá trị học thuật, như: CSDL Scopus, OpenEdition, Bookfi, , Sage Open, Credo, Encyclopedia Britannica, Gale, IEEE,…các nguồn thông tin này cũng được phân chia theo chủ đề và giới thiệu tại cổng Thông tin tài liệu theo chủ đề của TTHL.

Trong năm học 2014-2015, TTHL tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động dịch vụ thư viện, hoạt động marketing, tiếp tục duy trì thực hiện dịch vụ liên thư viện Alberta.

 

Bùi Thị Phượng

Trung Tâm Học Liệu - Đại Học Cần Thơ