Bookmarks

Hiện có 12 khách Trực tuyến
Kho vận hiệu quả: Chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

Nhan đề: Kho vận hiệu quả: Chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh

Nhóm tác giả: Luis C. Blancas, John Isbell, Monica Isbell, Hua Joo Tan, Wendy Tao

Nguồn: Ngân hàng Thế giới

Năm xuất bản: 2014

h17Chính phủ Việt Nam đã công bố mục tiêu Việt Nam trở thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Trong 20 năm qua, Việt Nam đã đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm nghèo sâu rộng. Chỉ số tăng trưởng đầy ấn tượng, chủ yếu nhờ vào khuyến khích xuất khẩu, đầu tư trên đã đưa Việt Nam trở thành một trong năm nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong giai đoạn 1990-2010 và đặc biệt trong 10 năm qua càng có thêm lợi thế nhờ mức chi phí nhân công hấp dẫn hơn so với những nước Châu Á cạnh tranh chính như Trung Quốc. Tuy nhiên, trong 20 năm tới, mức tăng cung lao động sẽ giảm dần, nên để đạt được mục tiêu đề ra cho Việt Nam vào năm 2020 và những năm tiếp theo, cần tập trung hơn nhiều vào tăng năng suất lao động, coi đó là nguồn tăng trưởng. Trong vấn đề này, năng lực cạnh tranh, đặc biệt là nâng cao hiệu quả vận tải, kho vận, đang ngày càng trở thành một động lực tăng trưởng bền vững quan trọng đối với Việt Nam.

Báo cáo “Kho vận hiệu quả – Chìa khóa để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh” đề ra một hệ thống vận tải và kho vận có hiệu quả hơn sẽ đóng vai trò đáng kể trong việc nâng cao năng suất trong thời gian tới.
Mục đích của báo cáo này là nhằm nhận diện những vướng mắc chính khiến chi phí vận tải, kho vận của Việt Nam tăng cao và đề xuất chính sách, giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Qua việc nâng cao tính tin cậy của chuỗi cung ứng, tăng cường hệ thống vận tải và kho vận sẽ giúp tăng sản lượng trên mỗi đơn vị thời gian và giảm chi phí kinh doanh. Những biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh sẽ tạo điều kiện cho Việt Nam trong việc hấp thu nhu cầu từ thị trường thế giới, cung cấp cho thị trường nội địa, thu hút đầu tư và tạo ra việc làm.

Báo cáo đề xuất 5 giải pháp sau để triển khia trong vòng 5-10 năm tới nhằm nâng khả năng tiên liệu của chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh:

  • Hiện đại hóa hệ thống thông quan
  • Bảo đảm các quy chế, quy trình của nhà nước liên quan đến thương mại quốc tế được minh bạch, thống nhất, được áp dụng, thực thi
  • Quy hoạch các dự án cơ sở hạ tầng giao thông đa phương tiện áp dụng mô hình hành lang tổng hợp
  • Xây dựng ngành vận tải đường bộ chuyên nghiệp hơn
  • Tạo điều kiện tăng cường cơ hội kinh doanh cho khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải.

 

Nguyễn Thị Hồng

Trung tâm Học liệu – Đại học Huế