Bookmarks

Hiện có 22 khách Trực tuyến
Liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin giữa Trung tâm Học liệu và thư viện các trường trong Đại học Thái Nguyên In Email

Hoạt động giáo dục đại học luôn gắn liền với hoạt động chuyển giao tri thức và nghiên cứu khoa học. Trong đó, một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng và đóng vai trò quyết định chất lượng chuyển giao tri thức và nghiên cứu khoa học là khả năng cung cấp nguồn tin của thư viện đại học để thúc đẩy việc tự học, tự nghiên cứu của các giảng viên và sinh viên trong trường đại học. Đây chính là sứ mệnh của các thư viện đại học. Vì vậy, quá trình đổi mới giáo dục đại học Việt Nam (Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam) phải song hành với quá trình đổi mới các thư viện đại học nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu thông tin cho người dùng tin ở bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ nơi đâu. Việc đổi mới phương pháp dạy- học, chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ và kiên trì mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong nhà trường đại học đã và đang đặt ra những yêu cầu,  nhiệm vụ mới cho hoạt động thông tin - thư viện trong hệ thống thư viện các trường đại học hiện nay.

Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp lãnh đạo, hoạt động thông tin - thư viện của các trường trong Đại học Thái Nguyênđã có nhiều đổi mới và chuyển biến mạnh mẽ để phục vụ đắc lực hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển gia công nghệ. Bên cạnh những thành quả đạt được, hệ thống thư viện của các trường đại học hiện nay còn gặp nhiều khó khăn như: Việc lựa chọn bổ sung tài liệu bị mâu thuẫn do không thể tự giải quyết giữa kinh phí hoạt động được cấp còn eo hẹp với nguồn tài nguyên thông tin trong và ngoài nước ngày càng có xu hướng tăng nhanh hàng năm, điều này dẫn đến nguồn lực thông tin hiện nay vẫn chưa đáp ứng với nhu cầu ngày càng đa dạng của người sử dụng; quy trình và nghiệp vụ quản lý chưa thống nhất và chuẩn hóa; đặc biệt sự phối hợp liên kết, liên thông giữa các thư viện còn yếu cần được cải thiện. Để khắc phục các khó khăn đó, đòi hỏi cần phải có một hệ thống thông tin - thư viện đủ mạnh, một hệ thống giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu tham khảo, nguồn thông tin khoa học đáp ứng nhanh chóng, đầy đủ nhu cầu của người dạy, người học.

h10

TTHL luôn chú trọng việc phối hợp, chia sẻ nguồn lực thông tin cho các

trung tâm thông tin thư viện trong và ngoài ĐHTN.

Trung tâm Học liệu (TTHL) - Đại học Thái Nguyên(ĐHTN) được thành lập với nhiệm vụ là tập chung, liên kết, thống nhất quan điểm, nguyên tắc... từng bước nâng cao vị thế của hệ thống thư viện trong đại học, với các chương trình hành động cụ thể như bổ sung các nguồn tài liệu một cách hợp lý và khoa học, từng bước nâng cao chất lượng nguồn tin, thực hiện chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện trong toàn đại học. Thực hiện nhiệm vụ đó, kể từ khi được thành lập TTHL – ĐHTN luôn chú trọng việc xây dựng mạng lưới thư viện cũng như phối hợp, chia sẻ nguồn lực thông tin trong hệ thống thông tin thư viện của toàn ĐHTN. Cụ thể các công tác đã và đang được thực hiện hiệu quả như:

  • Xây dựng mạng lưới liên kết các thư viện của các đơn vị: Tư vấn, hỗ trợ các thư viện các trường thành viên từng bước chuyển từ thư viện kiểu truyền thống sang thư viện điện tử; hàng năm ngoài việc mở các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm TTHL còn cử cán bộ đến từng đơn vị khắc phục sự cố, hướng dẫn sử dụng phần mềm, hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho các trường thành viên như: trường Đại học Sư phạm, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, trường Đại học Nông lâm, trường Đại học Y dược, trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật... từng bước nâng cao nghiệp vụ quản lý, chuẩn hóa và thống nhất một nghiệp vụ quản lý thư viện chung trong toàn đại học.
  • Với tư cách là đơn vị đầu mối của hệ thống thông tin thư viện trong đại học TTHL đã rất nỗ lực trong việc cung cấp dịch vụ thông tin mới nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin chuyên sâu của bạn đọc. Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu của TTHL đã cung cấp được rất nhiều tài liệu có chất lượng cao phục vụ công tác NCKH, giảng dạy và học tập cho giảng viên, sinh viên, nhà nghiên cứu của ĐHTN và bạn đọc khắp nơi trên cả nước, hàng tháng TTHL còn phân loại và gửi danh sách tài liệu mới qua email cho tất cả cán bộ giảng viên ĐHTN theo từng chuyên ngành cụ thể, giới thiệu tài liệu mới trên facebook của trung tâm. Ngoài ra, TTHL cũng tích cực hỗ trợ tài liệu phục vụ chương trình tiên tiến cho trường Đại học Nông lâm và trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.
  • Với mô hình thư viện điện tử thì nguồn tài nguyên quan trọng nhất vẫn là số lượng và chất lượng tài liệu điện tử, TTHL đã đầu tư phát triển vốn tài liệu điện tử và là đơn vị phát triển mạnh về nguồn tài liệu này với 17 CSDL trong đó 09 CSDL do Trung tâm tự xây dựng dựa vào nhu cầu thực tế cần thiết của cán bộ và sinh viên của ĐHTN và 08 CSDL tiếng Anh lớn và phổ biến hàng đầu thế giới như: AGORA,HINARI,OARE,IGPUBLISH, Proquest Centre, ScienceDirect, Scopus, và CSDL của Ngân hàng thế giới, ngoài việc duy trì quyền truy nhập các CSDL nổi tiếng thế giới TTHL không ngừng nâng cấp bổ sung 09 CSDL tiếng Việt bằng việc đẩy nhanh tốc độ số hoá, biên mục, việc chia sẻ CSDL giữa TTHL với thư viện các trường đại học sẽ giúp giảm bớt kinh phí mà vẫn có thể bổ sung đầy đủ nguồn lực thông tin phục vụ cho nhu cầu ngày càng đa dạng và phong phú của người dùng tin.

Việc hợp tác và chia sẻ các nguồn lực thông tin giữa TTHL với các trường thành viên trong ĐHTN đang được thực hiện khá tốt, nhưng vẫn gặp phải khá nhiều khó khăn, vưỡng mắc như:

  • Trang thiết bị thiếu, chưa đồng bộ nên khó khăn trong việc triển khai áp dụng phần mềm thư viện.
  • Cán bộ thư viện còn thiếu và yếu về kiến thức, kỹ năng sử dụng phần mềm thư viện, khả năng ngoại ngữ, kỹ năng công nghệ thông tin...
  • Tình trạng chật chội, quá tải thư viện diễn ra tương đối thường xuyên và rộng khắp (có đơn vị chưa có không gian riêng vẫn còn đặt tại giảng đường như trường ĐH KT&QTKD). Cán bộ thư viện vừa phải đảm bảo việc phục vụ bạn đọc vừa đảm nhận các công việc chuyên môn để thực hiện việc chuyển đổi mô hình từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử nên việc chuyển đổi diễn ra chậm tại hầu hết các đơn vị.
  • Thiếu kinh phí bổ sung tài liệu, mua sắm thiết bị, nâng cấp sửa chữa hệ thống...
  • Tuy vậy, cùng với sự nỗ lực cố gắng của TTHL cũng như thư viện các đơn vị, trong những năm qua, việc liên kết và chia sẻ các nguồn lực thông tin ngày càng được đẩy mạnh. Đóng góp không nhỏ vào công cuộc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục cho ĐHTN.

Đẩy mạnh hợp tác giữa các thư viện thông qua việc chia sẻ nguồn lực thông tin, cải thiện chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện, tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận tối đa các nguồn tin và mục tiêu cuối cùng là góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học hiện nay.TTHL – ĐHTN đã và đang làm tốt vai trò của mình trở thành đầu mối kết nối với hệ thống thông tin trong đại học cũng như trong khu vực.

 

Nguyễn Thành Trung

Trung tâm Học liệu - Đại Học Thái Nguyên