Bookmarks

Hiện có 2 khách Trực tuyến
Chuyên đề
Bản quyền trong chia sẻ tài liệu của Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ với các thư viện trường Đại học và Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Cửu Long In Email

Vấn đề bản quyền trong số hóa tài liệu và chia sẻ tài liệu là một trong những vấn đề cấp thiết nhất được Trung tâm Học liệu của trường Đại học Cần Thơ (TTHLĐHCT) quan tâm. Trường ĐHCT là một trong các trường đại học lớn của cả nước và là trường đại học lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Trường ĐHCT hiện tại có trên 50.000 sinh viên và học viên Sau đại học, do đó nhu cầu khai thác tài liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu rất cao. Bên cạnh đó, trường ĐHCT còn có các trường liên kết đào tạo trong cụm điểm ĐBSCL, tuy nhiên các trường đại học, cao đẳng này có nguồn tài liệu còn rất thấp nên mong muốn được chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin với trường ĐHCT để đáp ứng nhu cầu tham khảo tài liệu của giảng viên và sinh viên trường. Do đó, TTHLĐHCT đang đứng trước những khó khăn to lớn về vấn đề bản quyền trong việc chia sẻ tài liệu với các trường khác trong vùng.

Đọc thêm...
 
Liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin giữa Trung tâm Học liệu và thư viện các trường trong Đại học Thái Nguyên In Email

Hoạt động giáo dục đại học luôn gắn liền với hoạt động chuyển giao tri thức và nghiên cứu khoa học. Trong đó, một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng và đóng vai trò quyết định chất lượng chuyển giao tri thức và nghiên cứu khoa học là khả năng cung cấp nguồn tin của thư viện đại học để thúc đẩy việc tự học, tự nghiên cứu của các giảng viên và sinh viên trong trường đại học. Đây chính là sứ mệnh của các thư viện đại học. Vì vậy, quá trình đổi mới giáo dục đại học Việt Nam (Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam) phải song hành với quá trình đổi mới các thư viện đại học nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu thông tin cho người dùng tin ở bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ nơi đâu. Việc đổi mới phương pháp dạy- học, chuyển đổi từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ và kiên trì mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội trong nhà trường đại học đã và đang đặt ra những yêu cầu,  nhiệm vụ mới cho hoạt động thông tin - thư viện trong hệ thống thư viện các trường đại học hiện nay.

Đọc thêm...
 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chia sẻ tài nguyên thông tin tại các thư viện đại học việt nam In Email

Lời mở đầu: Cùng với những thành tựu phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), Việt Nam đã và đang ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong việc quản lý nguồn tài nguyên thông tin. Đây là hoạt động không thể thiếu trong công tác quản lý nguồn tài nguyên thông tin to lớn của thư viện. CNTT đã mở ra nhiều cơ hội mới, đây được xem là một tiềm năng đầy hứa hẹn cho sự hợp tác giữa các thư việnvà trung tâm thông tin trong việc chia sẻ kho tài nguyên thông tin hiện tại và tương lai.

Đọc thêm...
 
Một số vấn đề về số hóa tài liệu tại Việt Nam In Email

Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, công nghệ thông tin đã tạo ra hàng loạt các sản phẩm công nghệ phần cứng, công nghệ phần mềm và công nghệ nội dung. Các loại hình sản phẩm này đã tác động và làm biến đổi về chất các loại hình thư viện truyền thống. Dần hình thành loại hình “Thư viện số”/“Thư viện điện tử (electronic library)/ “Thư viện ảo” (virtual library),... Một trong các yếu tố để xây dựng, duy trì và phát triển loại hình thư viện này là nguồn tài liệu số/tài nguyên tri thức dạng số. Có thể nói, nguồn tài nguyên thông tin số là huyết mạch/linh hồn của thư viện số. Mục tiêu của bất kỳ Thư viện số nào là tạo ra một cổng thông tin truy cập trực tuyến đến tài nguyên số không chỉ của thư viện đó mà đến bất kỳ Thư viện số nào khác ở bất cứ đâu. Do đó, việc triển khai xây dựng Bộ sưu tập tài nguyên thông tin số là bước đi đầu tiên, quan trọng nhất để phát triển thư viện số. Khi các thư viện đã có Bộ sưu tập số sẽ tiến hành liên thông chia sẻ phục vụ cộng đồng người dùng tin trực tuyến.

Đọc thêm...
 
Xây dựng và phát triển nguồn số hóa tài liệu tại Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên In Email

Với sự phát triển không ngừng về khoa học công nghệ khái niệm thư viện số không chỉ tương đương với bộ sưu tập số mà còn là một môi trường tập hợp các bộ sưu tập số theo chủ đề. Do vậy, để phát triển thư viện điện tử và nguồn tài nguyên số, chúng ta cần quan tâm tới rất nhiều khía cạnh, tuy nhiên có sáu khía cạnh chính cần quan tâm đó là: Đội ngũ cán bộ; kho tài nguyên tri thức dạng số; hạ tầng cơ sở kỹ thuật; hệ thống điều hành thư viện điện tử; đào tạo huấn luyện người dùng tin; các vấn đề bảo quản, khai thác và bản quyền.Hàng năm, Trung tâm Học liệu (TTHL) - Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) bổ sung xử lý và đưa vào phục vụ hơn 100 nghìn cuốn sách, hơn 300 đầu báo tạp chí CD ROM và đặc biệt hiện nay Trung tâm đang sở hữu một lượng lớn giáo trình điện tử như : Bộ CSDL của Trung tâm bao gồm: Luận văn luận án, bài giảng điện tử, giáo trình tiếng Việt, giáo trình tiếng Anh, tạp chí khoa học và công nghệ - ĐHTN, tạp chí chăn nuôi,...và các bộ CSDL khác như: VIETDATA, ĐÔNG Y. Tài liệu điện tử bằng tiếng Anh như ProQues Central, Agora, Hinari, Oare,...Do vậy, có thể nói rằng xây dựng và phát triển số hóa tài liệu đã thực sự trở thành vấn đề cấp bách hàng đầu không thể thiếu đối với các thư viện hiện nay đặc biệt đối với TTHL - ĐHTN.

Đọc thêm...
 
Vai Trò Của Công Tác Phân Loại Trong Thời Kỳ Tin Học Hoá Hoạt Động Thư Viện In Email

Thực trạng các cơ quan Thông tin - Thư viện (TT-TV) Việt Nam trong những năm gần đây (nhất là hệ thống TV đại học, Cao đẳng) đã nhận thức được vấn đề chuẩn hóa các tiêu chuẩn nghiệp vụ trong hoạt động của mình là cấp thiết. Nên bản thân mỗi thư viện đã tự chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang phương thức hiện đại. Muốn sử dụng được tài nguyên của các cơ quan TT-TV trong nước cũng như trên thế giới và ngược lại, ngành thư viện Việt Nam bắt buộc phải tiến tới áp dụng các tiêu chuẩn phù hợp với quốc tế. Trong đó, việc sử dụng khung phân loại phù hợp là cần thiết nhằm mục đích để các thư viện dễ dàng quản lý, sắp xếp tổ chức kho, dễ tìm kiếm, góp phần thúc đẩy việc khai thác, trao đổi thông tin, tiến tới hợp tác mượn liên thư viện, chia sẽ, liên kết các cơ sở dữ liệu thư mục trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Vai trò hỗ trợ của công nghệ - thông tin trong công tác phân loại thời kỳ hội nhập của ngành Thư viện nước ta hiện nay là một tất yếu. Trong khuôn khổ bài viết này, người viết nêu ra một số quan điểm về mối liện hệ và lợi ích của việc tin học hóa trong hoạt động phân loại và việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phân loại mang lại cho các thư viện, các cơ quan thông tin và người dùng những thuận lợi như:

Đọc thêm...