Thông báo tạm ngưng phục vụ phòng tránh bão Tembin

THÔNG BÁO

(V/v thực hiện công tác phòng tránh bão Tembin)

Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường trong công tác phòng tránh bão Tembin (bão số 16),  Trung tâm Học liệu tạm ngưng phục vụ từ 11:30 ngày 25/12 đến hết ngày 26/12/2017.
Trung tâm Học liệu sẽ phục vụ lại vào ngày 27/12/2017
Kính mong quý bạn đọc thông cảm và chúc bình an.


TRUNG TÂM HỌC LIỆU