Thông báo tạm ngưng phục vụ hè 2017

1. Trung tâm Học liệu ngưng phục vụ  từ 8/7/2017 – 23/7/2017. Bắt đầu phục vụ lại  từ ngày thứ Hai 24/07/2017.

2. Sách mượn quá hạn được tính từ ngày thứ Bảy – 05/8/2017. Sách mượn quá hạn rơi vào thời gian nghỉ hè không tính trễ hạn.

* Lưu ý: Bạn đọc có thể trả sách tại Thùng trả sách 24/24 trong thời gian TTHL nghỉ hè, hoặc giữ sách để đọc, trả vào ngày 05/8/2017.

 Cần Thơ, ngày 04 tháng 7 năm 2017

                                                                        TRUNG TÂM HỌC LIỆU