Thông báo Phục vụ tăng cường tầng 3 vào buổi tối

THÔNG BÁO

(Về việc tăng cường thời gian phục vụ sinh viên học tập tại tầng 3, Trung tâm Học liệu)


Quý Bạn đọc thân mến,
Trung tâm Học liệu thông báo về việc tăng cường thời gian mở cửa phục vụ tầng 3 vào buổi tối, từ 17:00 đến 21:00
Thời gian bắt đầu từ thứ hai, ngày 01/10/2018 đến thứ bảy, ngày 15/12/2018
Lý do: đáp ứng nhu cầu học tập thi giữa học kì và cuối học kì
Trung tâm Học liệu rất mong chào đón các bạn đến TTHL học tập để khai thác hiệu quả nhân lực phục vụ cũng như cơ sở vật chất, chi phí điện, nước trong thời gian tăng cường phục vụ.
Trân trọng!