Thông báo nhận thẻ Học viên cao học khóa 24, đợt 1 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v nhận thẻ Học viên cao học khóa 24, đợt 1 năm 2017)

Hiện nay, Trung tâm Học liệu đã in xong thẻ cho các anh chị Học viên cao học chụp hình và dự lớp Kỹ năng thông tin từ ngày 16- 17 tháng 05 năm 2017. Trung tâm Học liệu kính mời các anh, chị cử đại diện của lớp đến nhận thẻ tại quầy Lưu hành, tầng 01 Trung tâm Học liệu.

SĐT: 0292 3872 252

Trân trọng thông báo.

Trung tâm Học liệu