Thông báo nghỉ lễ

THÔNG BÁO

(Về việc tạm ngưng phục vụ trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30-4 và 01-05)


Căn cứ vào Thông báo số 716/ĐHCT-KHTH ngày 16/4/2018 của Trường Đại học Cần Thơ về việc nghỉ Lễ trong dịp Giỗ Tổ và Lễ 30-04, 01-05, Trung tâm Học liệu sẽ tạm ngưng phục vụ các ngày:
Ngày 25/04/2018 (Ngày giỗ Tổ Hùng Vương).
Ngày 29/04/2018 đến hết ngày 01/05/2018. TTHL sẽ phục vụ lại vào thứ Tư (02/05/2018).


Lưu ý:
     Sách mượn quá hạn rơi vào thời gian nghỉ Lễ không tính trễ hạn. Thời gian tính trễ hạn tài liệu từ ngày 03/05/2018.

     Bạn đọc có thể trả sách tại Thùng trả sách ngoài giờ nếu không có nhu cầu đọc sách trong thời gian nghỉ Lễ.  

Trân trọng.

Cần Thơ, ngày 24 tháng 04 năm 2018
     TRUNG TÂM HỌC LIỆU