Sinh hoạt đầu khóa tân sinh viên K42 tại Trung tâm Học liệu

Nội dung: hướng dẫn sử dụng thư viện trường; chụp hình làm thẻ sinh viên tích hợp thẻ thư viện và giới thiệu hệ thống thông tin của trường ĐH Cần Thơ.

Chi tiết

  • Chiếu phim giới thiệu và hướng dẫn SV cách sử dụng TTHL ngoài tiền sảnh
  • Giới thiệu nguồn tài liệu và hướng dẫn cách sử dụng TTHL tầng 1, 2 và 3
  • Giới thiệu hệ thống thư viện trường đại học Cần Thơ
  • Chụp hình làm thẻ

Thông tin liên hệ: Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; ĐT: 07103 872 254

Một số hình ảnh minh họa đón tân sinh viên K41

Tân sinh viên xếp hàng trước sảnh

Sinh viên tình nguyện hướng dẫn các em tân sinh viên sử dụng thư viện

Sinh viên tình nguyện hướng dẫn tân sinh viên sử dụng thư viện

Sinh viên tình nguyện hướng dẫn tân sinh viên sử dụng thư viện

Cần Thơ, ngày 22 tháng 8 năm 2016

TRUNG TÂM HỌC LIỆU