Chương trình chuyên gia Fullbright tập huấn chuyên môn thư viện

Được sự hỗ trợ của Chương trình Fullbright tại Việt Nam, Trung tâm Học liệu mời chuyên gia Tiến sĩ Dallas Long đang công tác tại trường đại học Illinois Hoa Kỳ đến TTHL tổ chức chương trình tập huấn chuyên môn thư viện về dịch vụ tham khảo ảo và xuất bản.

1.      Đối tượng tham dự: cán bộ hệ thống thư viện Đại học Cần Thơ và một số cán bộ thư viện đại học ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2.      Thời gian dự kiến: từ 15/09/2016 đến 02/10/2016