Tập huấn sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại Trung tâm Học liệu

Nhằm kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại TTHL và phát huy vai trò, trách nhiệm của viên chức, người lao động trong công tác PCCC, đảm bảo an toàn cho con người khi có cháy nổ xảy ra, TTHL đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho tổ PCCC của đơn vị phòng khi có tình huống xảy ra vào lúc 8:00 ngày 11/6/2017.

Trong buổi tập huấn, tổ PCCC của đơn vị được hướng dẫn các nội dung sau:
- Hướng dẫn sơ tán con người khi có cháy nổ xảy ra.
- Hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện chữa cháy, vị trí lắp đặt thiết bị hiện có tại đơn vị.
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của tủ báo cháy bằng báo động loa cảnh báo (thử bằng breakglass, đầu báo khói, cuộn vòi báo cháy, bơm).
- Chạy bơm chữa cháy và xịt rửa các vách kính bên ngoài TTHL bằng bơm điện bù áp, bơm điện chữa cháy, bơm diesel chữa cháy.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận lại từ buổi tập huấn.