Tập huấn Kỹ năng tìm kiếm thông tin và Chụp hình làm thẻ cho Học viên cao học khóa 24 – Đợt 1 năm 2017

Nhằm hỗ trợ các Anh, Chị học viên cao học tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin một cách hiệu quả để phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, Trung tâm Học liệu (TTHL) tổ chức lớp đào tạo Kỹ năng tìm kiếm thông tin dành cho đối tượng Học viên cao học khóa 24 – Đợt 1 năm 2017 từ ngày 16.5.2017 đến ngày 17.5.2017, với nội dung như sau:

  • Chụp hình làm thẻ: tại quầy Lưu hành, tầng 1 TTHL. Chụp hình trước khi tham dự lớp KNTT.
  • Hướng dẫn phương pháp tìm kiếm các nguồn thông tin điện tử và các cơ sở dữ liệu (CSDL) Tạp chí khoa học hiệu quả.
  • Địa điểm lớp học: Tầng 3, Trung tâm Học liệu.

Danh sách học viên

Lịch sinh hoạt chi tiết

Kính mời quý Anh/Chị liên quan có mặt tại TTHL đúng thời gian theo lịch.

Trân trọng.