Làm thẻ sinh viên khóa 42

Các bạn sinh viên K42 thân mến,

Vừa qua ngày 19/9/2016 Trung tâm Học liệu (TTHL) tổ chức Hướng dẫn sử dụng thư viện và làm thẻ sinh viên cho K42 trúng tuyển bổ sung vào trường đại học Cần Thơ.

Trong thời gian chờ dữ liệu sinh viên chính thức để in thẻ, các bạn sinh viên K42 vẫn vào sử dụng TTHL bình thường, tuy nhiên, nếu các bạn muốn gởi đồ vào tủ đồ cá nhân thì các bạn cần đến Quầy mượn chìa khóa tủ đồ cá nhân, ngay cổng vào TTHL và đọc mã số sinh viên để chú bảo vệ đăng nhập phần mềm cho mượn chìa khóa gởi đồ.

Các bạn sinh viên chưa đến TTHL tham gia sinh hoạt và làm thẻ sinh viên, từ hôm nay các bạn có thể đến trực tiếp Quầy Lưu hành tầng 1 TTHL để đăng ký chụp hình làm thẻ sinh viên.

Thời gian: từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần (nghỉ chiều thứ hai)

- Buổi sáng: 7h30 - 10h30

- Buổi chiều: 13h30 - 16h30

Một số hình ảnh hướng dẫn các bạn sinh viên K42 ngày 19/9/2016

Chúc các bạn học vui vẻ với trường đại học Cần Thơ