Nghỉ Lễ 30/04 và 01/05

Bạn đọc thân mến,

Căn cứ Thông báo số 712/ĐHCT-KHTH ngày 18/04/2017 về việc nghỉ Lễ mừng ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2017. Trung tâm Học liệu sẽ tạm ngưng phục vụ từ ngày 30/4/2017 đến hết ngày 2/5/2017.

Phục vụ trở lại vào thứ tư ngày 03/05/2017

Sách mượn có thời hạn trả vào những ngày nghỉ lễ, bạn đọc có thể giữ lại đọc hoặc trả lại sau nghỉ Lễ.