Trung tâm Học liệu tạm ngưng phục vụ vào dịp Lễ Quốc Khánh 2/9

THÔNG BÁO

(Về việc ngưng phục vụ nhân dịp Lễ Quốc khánh 02-09)

Căn cứ theo Thông báo của trường Đại học Cần Thơ ngày 23/08/2016 về việc nghỉ Lễ trong dịp Lễ Quốc khánh 02-09, Trung tâm Học liệu sẽ tạm ngưng phục vụ từ ngày thứ Sáu, 02/09/2015 đến hết ngày 04/09/2016.

Lưu ý:

  1. Sách mượn quá hạn rơi vào thời gian nghỉ Lễ không tính trễ hạn.

  1. Bạn đọc có thể trả sách tại Thùng trả 24/24 nếu không có nhu cầu đọc sách trong thời gian nghỉ Lễ.

Trân trọng.

              Cần Thơ, ngày 28 tháng 08 năm 2016

                     TRUNG TÂM HỌC LIỆU