Kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học Cần Thơ giai đoạn 2012-2016

Quý Bạn đọc thân mến,

Kiểm định chất lượng là một hoạt động đánh giá tất cả hoạt động của một cơ sở giáo dục nhằm mục tiêu phát huy thế mạnh, hoàn thiện hơn những tồn tại và đổi mới các điều kiện giáo dục để nâng cao chất lượng của trường trong thời gian tới.

Trường Đại học Cần Thơ đăng ký thực hiện kiểm định với Trung tâm Kiểm định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, việc kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tiêu chuẩn kiểm định gồm 10 chuẩn và 61 tiêu chí đánh giá các hoạt động của một cơ sở giáo dục đại học học, trong đó có tiêu chí 9.1 là đánh giá hoạt động của thư viện trường.

Thời gian khảo sát sơ bộ từ ngày 23-24 tháng 11 năm 2017

Thời gian kiểm định chính thức từ ngày 6-10 tháng 12 năm 2017


Trung tâm Học liệu cám ơn quý thầy/cô và các bạn sinh viên trong thời gian qua đã đóng góp cho sự phát triển của TTHL và hy vọng trong thời gian tới TTHL tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ quý thầy/cô và các bạn sinh viên để TTHL luôn nổ lực trở thành môi trường học tập và nghiên cứu lý tưởng của mọi người.