KHÁNH THÀNH “KHÔNG GIAN HOA KỲ” TẠI TRUNG TÂM HỌC LIỆU, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Ngày 5/6/2018, Thầy Hà Thanh Toàn, Hiệu Trưởng Trường Đại học CầnThơ và Ông Daniel J.Kritenbrink, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam đã thực hiện nghi thức khánh thành “Không gian Hoa Kỳ” (American Hangout) tại Trung tâm Học liệu CầnThơ.


American Hangout trưng bày bộ sưu tập tài liệu về Hoa Kỳ như: văn hóa, kinh tế, khoa học kỹ thuật, ngôn ngữ Anh với nhiều loại hình tài liệu như sách, tạp chí, CD, DVDs. Nguồn tài liệu này nhằm hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu, học tập của sinh viên trường Đại học Cần Thơ, nhóm cộng đồng quan tâm của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đây là nơi lý tưởng, người sử dụng có thể tham khảo tài liệu, trao đổi học tập, nâng cao kiến thức, trình độ tiếng Anh và tìm hiểu về Hoa Kỳ


Hình ảnh buổi khánh thành American Hangout