Sinh hoạt đầu khóa sử dụng thư viện cho tân sinh viên K43

Từ ngày 29/8/2017 đến 31/8/2017, Trung tâm Học liệu đã tổ chức hướng dẫn sử dụng thư viện đợt 1 cho 7.448 sinh viên khóa 43 của Trường Đại học Cần Thơ.

Sinh viên khóa 43 được giới thiệu các nguồn tài liệu in ấn, tài liệu trực tuyến và hướng dẫn các cách tìm kiếm nguồn tài liệu hiện có tại Trung tâm Học liệu. Sinh viên khóa mới được chia thành từng nhóm từ 15 -20 sinh viên, tham quan trực tiếp Trung tâm Học liệu ở các tầng 1, tầng 2, tầng 3 và tầng 4, các anh chị sinh viên khóa trước trực tiếp hướng dẫn sử dụng thư viện cho các em tân sinh viên. Sinh viên khóa 43 được trải nghiệm thực tế, quan sát kho sách, tiếp cận các nguồn tài liệu và đặt câu hỏi trao đổi với các tình nguyện viên những gì chưa hiểu. Đồng thời, Trung tâm Học liệu đã tiến hành chụp hình làm thẻ sinh viên tích hợp thẻ thư viện cho sinh viên khóa 43.

Tìm hiểu và tham quan thư viện là bước đầu để sinh viên tiếp cận về những nguồn tài liệu, nơi học tập trong những năm theo học tại trường Đại học Cần Thơ.

Trước đó, các bạn sinh viên khóa trước đã được tham gia các lớp tập huấn về hướng dẫn sử dụng thư viện để chuẩn bị cho hoạt động đón tiếp tân sinh viên

Đợt 2: Trung tâm Học liệu sẽ hướng dẫn sử dụng thư viện và chụp hình làm thẻ cho tất cả sinh viên chưa tham dự vào ngày 11/9/2017, dự kiến khoảng 728 sinh viên.

Mt s hình nh hot đng đón tân sinh viên ti Trung tâm Hc liu