Hướng dẫn kỹ năng thông tin cho học viên Sau đại học và sử dụng thư viện cho sinh viên hệ dự bị

Từ ngày 05-07/10/2016

Trung tâm Học liệu tổ chức hướng dẫn kỹ năng thông tin cơ bản cho khoảng 430 anh chị học viên trúng tuyển đợt 2 năm học 2016, bậc đào tạo thạc sĩ và nghiên cứu sinh vào trường đại học Cần Thơ.

- Nôi dung: chụp hình làm thẻ học viên, hướng dẫn sử dụng thư viện, kỹ năng khai thác thông tin hiệu quả, một số thông tin về đạo văn và sử dụng phần mềm quản lý tài liệu tham khảo phục vụ cho việc trích dẫn tài liệu trong quá trình nghiên cứu.

Cũng thời gian này, TTHL chụp hình làm thẻ và hướng dẫn sử dụng thư viện cho các em sinh viên hệ dự bị đại học (150 sinh viên) trúng tuyển vào trường năm học 2016.

Qua đợt hướng dẫn, các anh chị học viên đánh giá cao nội dung chương trình tập huấn, các em sinh viên hệ dự bị đại học rất phấn khích mới môi trường thư viện học tập tiện nghi.

Một số hình ảnh đợt tập huấn