Trao đổi hợp tác với Thư viện ĐH Y dược Cần Thơ

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu giữa hai trường đại học Cần Thơ và đại học Y dược Cần Thơ, Ban Giám đốc thư viện của hai trường trao đổi các vấn đề hợp tác giữa hai đơn vị. Buổi trao đổi diễn ra chiều ngày 14/03/2017 tại phòng họp tầng 4 Trung tâm Học liệu.

Bên cạnh hoạt động chung của cả hai đơn vị là thư viện đại học thì hai trường cũng có những ngành đào tạo tương đồng, hai bên thống nhất các nội dung dự kiến hợp tác:

+ Chia sẻ tài liệu.

+ Chia sẻ kinh nghiệm phát triển thư viện theo quan điểm chung, "phát triển thư viện vừa đảm bảo tính hàn lâm vừa có môi trường thư viện như gia đình".

+ Trao đổi viên chức thư viện.

+ Giảng viên và sinh viên sẽ được phép sử dụng thư viện cả hai bên.

Trên tinh thần hợp tác hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển, chương trình hy vọng đem đến những lợi ích hỗ trợ học thuật cho cả hai trường.

Một số hình ảnh buổi trao đổi.