Hội sách Đại học Cần Thơ năm 2018

Chào mừng Ngày sách Việt Nam 21/4 và Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4. Trung tâm Học liệu được sự đồng ý của Ban Giám hiệu tổ chức Hội sách năm 2018.

Mục tiêu Hội sách:

- Khuyến khích phát triển văn hóa đọc trong sinh viên cũng như tuyền truyền vấn đề bản quyền trong học thuật

- Tôn vinh giá trị văn hóa đọc như phát triển tư duy, phát triển ngôn ngữ, những người đọc nhiều mang đến nhiều lợi ích cho bản thân và đem đến sự thịnh vượng cho cộng đồng.

Hội sách diễn ra từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 04 năm 2018

Địa điểm: sảnh tầng trệt TTHL

Một số hình ảnh từ Hội sách