Học viện Hải quân Nha Trang thăm và làm việc với Trung tâm Học liệu

Ngày 27-7-2017, Đoàn Cán bộ Học viện Hải quân Nha Trang đến thăm và làm việc tại Trung tâm Học liệu. Dẫn đoàn là đồng chí Nguyễn Văn Tâm Phó Giám đốc Học viện và các đồng chí Phòng Khoa học và Trung tâm Thư viện của Học viện.

Tại buổi làm việc hai bên đã vui vẻ trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thông tin thư viện phục vụ cho hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học. Qua buổi làm việc hai bên có mong muốn gắn kết hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác thông tin thư viện phục vụ cho hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học, đặc biệt, trong bối cảnh Học viên Hải quân đang trong quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Thư viện hiện đại phục vụ cho hoạt động học tập và nghiên cứu tại Học viện.

Một số hình ảnh Đoàn công tác