Đoàn viên chức thư viện đại học Tôn Đức Thắng tham quan chia sẻ kinh nghiệm

Ngày 10/02/2017, đoàn viên chức thư viện trường đại học Tôn Đức Thắng đến Trung tâm Học liệu tham quan và trao đổi học tập kinh nghiệm về hoạt động thư viện.

Đoàn viên chức thư viện trường đại học Tôn Đức Thắng gồm 16 viên chức, tại buổi trao đổi hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm về chính sách phát triển nguồn tài liệu, các dịch vụ thư viện, chính sách phục vụ bạn đọc. Tại buổi làm việc Ban Giám đốc Trung tâm Học liệu đã chia sẻ quan điểm phát triển Trung tâm Học liệu với phương châm tạo môi trường thư viện "vừa là nơi học thuật vừa là nơi giống như ở gia đình", với ý nghĩa thư viện luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tài liệu của bạn đọc, tạo dựng không gian học tập thoải mái, viên chức thư viện chuyên nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi tham quan