Danh mục một số sách tiêu biểu các nhà tài trợ và sinh viên tặng cho hoạt động “Không gian chia sẻ tri thức”

STT

 TÊN TÀI LIỆU TẶNG

SỐ LƯỢNG

1

Ổ chuột

1

2

Chuyện cổ thế giới – châu úc châu đại dương

1

3

Hỏi đáp kinh tế chính trị Mác- Lên nin

1

4

Tài liệu luyện thi tú tài môn tiếng Anh

1

5

Intercaction 2- Reading

1

6

Intercaction 2- Writing

1

7

Lợi mỗi ngày được một giờ

2

8

Toán 10

2

9

Mác - Lênin

2

10

Lý thuyết xác suất và thống kê

1

11

Bồi dưỡng học sinh giởi hóa 11

1

22

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

1

13

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

1

14

Cách thức xây dựng một quốc gia

1

15

Dám thất bại

1

16

Tác nhân thu hút

1

17

Du học không khó

1

18

Dám nghĩ lớn

1

19

Thật đơn giản phỏng vấn tuyển dụng

2

20

Tớ đã học tiếng anh như thế nào?

1

21

101 ý tưởng khởi nghiệp

40

22

Tư duy thông minh

1

23

Không bao giờ là thất bại tất cả là thử thách

1

24

Mở khóa sáng tạo

1

25

Lợi mỗi ngày được một giờ

2

26

Bí mật hạnh phúc

1

27

Khai sinh và đổi mới

1

28

Đừng đợi đến khi tốt nghiệp đại học

1

29

Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường

1

30

The E Myth- Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả

1

31

Tư duy chi phối cuộc đời- cám ơn thát bại

1

32

Bí quyết làm giàu của napoleon hill

1

33

Phi lý trí

1

34

Cuộc chơi khởi nghiệp

1

35

Thị Trường chiến lược cơ cấu

1

36

Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương

1

37

Phương pháp học tập siêu tốc

1

38

Loạn kêu binh

2

39

Gia đình Lê Văn Duyệt

1

40

Thích nghi để thành công

1

41

Du học từ A tới đích

1

42

Quang Trung

1

43

Sống theo phương thức

1

44

Đầu tư vào vàng

1

45

Chuyên đề bồi dưỡng hóa học 11

1

46

5 bí quyết thuyết phục đối với người quyết đoán

1

47

Khái niệm về quản trị chiến lược

1

48

Đề kiểm tra kiến thức hóa học 10

1

49

Giọt máu sau cùng

1

50

Hồi ký phong trào dân biển ở Trung Kỳ (đầu thế kỷ XX)

1

51

Quản trị sản xuất và điều hành

1

52

22 phương cách quản lý hiệu quả

1

53

Trần Thủ Độ danh nhân truyền kỳ

1

54

Bài tập ngữ pháp tiếng anh căn bản

1

55

Tin học căn bản

1

56

American English file A

1

57

American English file B

1

58

Interaction 1- Reading (

1

59

Interaction 1- Writing

1

60

Tài liệu HT bổ sung kiến thức trình độ A anh văn

1

61

Nói tiếng anh tự nhiên trong mọi tình huống

1

62

Tài liệu ôn tiếng anh trình độ A

1

63

Interraction 1

1

64

Bí ẩn về tình yêu hôn nhân của các danh nhân

1

65

Hỏi và đáp kinh tế chính trị Mác- Lênin

1

66

Anh ngữ 900 câu

1

67

Sự chuyển biến kinh tế xã hội BD

1

68

challenge

1

69

60 bài luận tiếng anh thông dụng

1

70

Ngôi nhà Hà Nội

1

71

A Writing Process Book

1

72

Giáo trình nhận dạng thống kê

1

73

Bộ luật lao động 2013

1

74

Luật danh nghiệp 2005

1

75

Địa lý kinh tế Việt Nam

1

76

Sống mòn

1

77

Quản lý thời gian

1

78

Tony buổi sáng cà phê cùng Tony

1

79

Tony buổi sáng Tony trên đường băng

1

80

Sống đẹp trong các mối quan hệ xã hội

1

81

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

1

82

Intercaction 2- Reading

1

83

Intercaction 2- Writing

1

84

Chuyện cổ thế giới

1

85

Ổ chuột

1

86

Life

1

87

Cơ học kết cấu Hệ tĩnh định

1

88

Tài liệu lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam

1

89

Tâm ý học đại cương

1

90

Tài liệu tiếng anh

1

91

Hạt giống tâm hồn

1

92

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

2

93

Giáo trình tin học căn bản

1

94

Giáo trình xác suất thống kê

1

95

Matlab

1

96

Đạo đức nghề nghiệp kiểm toán viên độc lập

1

97

Kiểm toán chất lượng từ bên ngoài đối với hoạt động kiểm toán độc lập

1

98

Luật thuế thu nhập cá nhân

1

99

Tài liệu luyện thi chứng chỉ A tiếng anh

1

100

Bài tập cơ học ứng dụng

1