CLB Bạn đọc Trung tâm Học liệu năm 2017

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC


Sáng ngày 28/03/2017, Câu lạc bộ (CLB) Bạn đọc Trung tâm Học liệu (TTHL) đã tổ chức Hội nghị Bạn đọc lần thứ 11 tại phòng Hội nghị AB, tầng 4.

 

Từ tháng 3/ 2016 đến tháng 3/ 2017, tình nguyện viên CLB Bạn đọc đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện tại TTHL như: hướng dẫn tân sinh viên, hỗ trợ các lớp giảng dạy kỹ năng thông tin, hoạt động xe sách lưu động, trực hỗ trợ người dùng tại các quầy thông tin tầng 1, tầng 2, tầng 3 …với khoảng 6.720 giờ. CLB Bạn đọc TTHL hiện có 119 TNV là sinh viên của trường Đại học Cần Thơ.

Năm 2016, BGĐ TTHL Cần Thơ đã trao 86 giấy khen cho các TNV và 20 phần quà cho những TNV có nhiều hoạt động xuất sắc và TNV tốt nghiệp.


Trong năm 2017, CLB Bạn đọc TTHL, tiếp tục duy trì các hoạt động thường xuyên như: hướng dẫn tân sinh viên, hoạt động xe sách lưu động, trực hỗ trợ người dùng tại các quầy thông tin tầng 1, tầng 2, tầng 3…

Đặc biệt, CLB tập trung xây dựng và phát triển hoạt động “Đọc và thảo luận về sách” nhằm mục tiêu xây dựng và tôn vinh văn hóa đọc; khuyến khích thói quen đọc sách, giới thiệu những tác phẩm hay và tạo môi trường chia sẻ tích cực với nhiều góc nhìn khác nhau; và tạo không gian sinh hoạt văn hóa cho những người yêu thích đọc sách.Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Vương, Giám đốc TTHL cho biết trong tháng 4/ 2017 sẽ triển khai hoạt động “Đọc và thảo luận về sách” với quyển Quốc gia khởi nghiệp của tác giả Dan Sanor và Saul Singer.