TTHL tạm ngưng phục vụ tầng 3 (16-20/9/2016)

Được sự đồng ý của Ban Giám Hiệu, TTHL xin tạm ngưng phục vụ tầng 3

Từ ngày thứ sáu 16/9/2016 đến hết ngày thứ ba 20/9/2016.

Trong thời gian này, phòng học AV tầng 3 vẫn phục vụ bạn đọc bình thường.

Lý do: Hỗ trợ tập huấn Hệ thống Thông tin Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Mong quý Bạn đọc thông cảm!